Vajda-Hunyad vára - Budapest akvarell

Vajda-Hunyad vára – Budapesti Akvarellek – Honffy G, akvarell, papíron, 20 X 28 cm, 2002