Ártéri erdő - Rajzok

Ártéri erdő – Rajzok – Honffy G, tustinta, papíron, 30 X 40 cm, 2000

Kécskei Tisza - Rajzok

Kécskei Tisza – Rajzok – Honffy G, tustinta, papíron, 30 X 40 cm, 2000

Tiszapart - Rajzok

Tiszapart – Rajzok – Honffy G, tustinta, papíron, 30 X 40 cm, 2000

Ártéri úthoz vázlat - Rajzok

Ártéri úthoz vázlat – Rajzok – Honffy G, tustinta, papíron, 30 X 40 cm, 2000